Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


campanula:wilsonii

wilsonii

Campanula wilsonii

hort.

synonym Campanula x pulloides
synonym Campanula wilsonii cv 'G. F. Wilson' 1).

Campanula wilsonii cv 'G.F. Wilson' - Foto Herman Berteler

C. x wilsonii syn. 'G.F. Wilson' je hybrid stejnych rodicú, ale habituelné pripomíná více C. carpatica var. turbinata2)

Use

Velkou vyhodou zvonkú je, ze se nesnadno krizí a nemusíme mít ani u velkych sbírek obavy ze samovolné nezádoucí hybridisace, jako je tomu u mnoha junych rodú. Múzeme proto bez obav sbírat semena ze zahradních rostlin pro vlastní potrebu i pro vymény semen. Je vsak nutno dbát na správnou determinaci, protoze se prílis casto ve sbírkách vyskytují rostliny spatné urcené. Neznamená to, ze by byla hybridisace vyloucena. Velmi vzácné k ní dochází v prírodé, rovnéz umélym sprasováním vzniklo nékolik krízencú, které nasly své místo na skalkách a ve sbírkách péstitelú, které nasly své místo na skalkách a ve sbírkách péstitelú. Jsou t napr. C. x pseudoraineri = C. carpatica x C. raineri, C. x pulloides = C. carpatica var. turbinata x C. pulla habituelné pripomínající C. pulla, kdezto C. x wilsonii syn. 'G.F. Wilson' je hybrid stejnych rodicú, ale habituelné pripomíná více C. carpatica var. turbinata, C. x warleyensis = C. carpatica x C. cochlearifoli a casto se péstuje v plnokvété form. C. x kewensis = C. excis x C. arvatica, C. x wockei = C. waldsteiniana x C. tommasiniana. Starsí literatura uvádí jesté celou radu krízencú, my jsme je vsak nikdy nepéstovali, ani jsme se s nimi nikde ve sbírkách nesetkali.3)

1)
:ref:GretheClausen01
2) , 3)
:ref:HolzbecherKoblizek01
campanula/wilsonii.txt · Laatst gewijzigd: 2023/04/26 22:52 door Herman H. Berteler