Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


campanula:waldsteiniana

Waldsteiniana

Also Walsteiniana

Campanula Waldsteiniana

Roem. en Schult. v. Freyeri Rchb. f. (1860)
Section VI: Elatines Wohlf. (1895)1)

Campanula Waldsteiniana - Foto and drawing Herman Berteler
Campanula wldsteiniana - Hortikultura 1, 1967, p. 9, Dr. Fran Kusan - Nasi samonikli zvoncici

Nomenclatuur

Synonym Campanula flexuosa Waldst & Kit., not Michx. Similar to Campanula Tommasiniana, but flowers erect and corolla rotate-campanulate rather than nodding and tubular-campanulate 2).

Baily (1930): Campanula waldsteiniana Roem. en Schult. x Campanula carpatica Jacq. = Campanula x stansfieldii
Parey (1960): Campanula carpatica x Campanula Waldsteinia = Campanula x Stansfieldii
Campanula pulla x Campanula Waldsteinia = Campanula x stansfieldii
Campanula tommasiniana x Campanula Waldsteinia = Campanula x stansfieldii
Campanula flexuosa, see Campanula divaricata and Campanula Waldsteiniana, material offered as Campanula flexuosa is probably Campanula Waldsteiniana 3).
Campanula x Wockii Hort. Presumed to be a hybrid between Campanula pulla L. and Campanula Waldsteiniana. Material so offered appears to be Campanula Waldsteiniana. 4).
waldsteiniana: Orig 019959-0168-80, Locn 1A EU, rec: SEED: 1ab: 1, ayr: 82,5)
Campanula Tommasiniana - Often erroneously sent out as Tenorii and as Waldsteiniana.6)
C. x wockei = C. waldsteiniana x C. tommasiniana.7)

Twitter

For regular additions, follow via Twitter @Klokjesbloem {https://twitter.com/@Klokjesbloem}

Flowers

Flower measuring,between 15 - 25mm (5/8 to 1 inch.)8)

Chromosomes

Zytotaxonomisch wurden unsere endemischen Campanula-Azten untersucht deren Fundort Felsenspalten sind (Campanula tommasiniana, Campanula istriaca, Campanula fenestrellata, Campanula waldsteiniana, Campanula portenschlagiana). Fur alle zitierte Arten wurde die Zahl der Chromosomen 2n = 34 festgesetzt 9)
Za vrste Campanula fenestrellata i Campanula waldsteiniana potvrden je broj kromosoma 2n = 34. Samo kod dvije biljke vrste Campanula waldsteiniana (sabrane na Zavizanu) utvrdeno je 2n = 68 kromosoma.
Zakljucak: Citotaksonomski su istrazene neke endemicne vrste roda Campanula, te su nadene vrlo zanimljive varijacije broja kromosoma kod nekih vrsta. 3) Campanula fenestrellata i Campanula waldsteiniana imaju 2n = 34 kromosoma. Kod vrste Campanula waldsteiniana nadeni su i primjerci s 2n = 68 kromosoma.10)

Fruit

Seed available, in small quantity. Species actually grown or used for breeding 11)

Habitus

It has small stiff round grey foliage and light blue flowers, about half an inch in diameter.12)

Campanula Waldsteiniana - Foto and drawing Herman Berteler

Varieties

* Campanula waldsteiniana var. freyeri

Origin

Nort-west Yugoslavia

Jugoslavije13)

Slika 1. - Nalazista endemicnih Campanula - Campanula waldsteiniana - Zeljka Lovasen-Eberhardt 1971

Use

One of the most minute species, but very easy to manage in light soil. Propagated by cuttings and division of the little tuufts in May. is a distinct pyramidal form, somewhat difficult to manage, but cuttings can easily be struck in May.14)

Velkou vyhodou zvonkú je, ze se nesnadno krizí a nemusíme mít ani u velkych sbírek obavy ze samovolné nezádoucí hybridisace, jako je tomu u mnoha junych rodú. Múzeme proto bez obav sbírat semena ze zahradních rostlin pro vlastní potrebu i pro vymény semen. Je vsak nutno dbát na správnou determinaci, protoze se prílis casto ve sbírkách vyskytují rostliny spatné urcené. Neznamená to, ze by byla hybridisace vyloucena. Velmi vzácné k ní dochází v prírodé, rovnéz umélym sprasováním vzniklo nékolik krízencú, které nasly své místo na skalkách a ve sbírkách péstitelú, které nasly své místo na skalkách a ve sbírkách péstitelú. Jsou t napr. C. x pseudoraineri = C. carpatica x C. raineri, C. x pulloides = C. carpatica var. turbinata x C. pulla habituelné pripomínající C. pulla, kdezto C. x wilsonii syn. 'G.F. Wilson' je hybrid stejnych rodicú, ale habituelné pripomíná více C. carpatica var. turbinata, C. x warleyensis = C. carpatica x C. cochlearifoli a casto se péstuje v plnokvété form. C. x kewensis = C. excis x C. arvatica, C. x wockei = C. waldsteiniana x C. tommasiniana. Starsí literatura uvádí jesté celou radu krízencú, my jsme je vsak nikdy nepéstovali, ani jsme se s nimi nikde ve sbírkách nesetkali.15)

1)
:ref:adrianofiori01
2) , 3) , 4)
:ref:LHBailey01
5)
:ref:UBCBotanicalGarden01
6) , 12) , 14)
:ref:prichard-maurice01
7) , 15)
:ref:HolzbecherKoblizek01
8)
:ref:alpinaresearch02
9) , 10)
:ref:zeljkalovaseneberhardt01
11)
:ref:alpinaresearch03
13)
:ref:frankusan01
campanula/waldsteiniana.txt · Laatst gewijzigd: 2023/04/26 23:19 door Herman H. Berteler