Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


campanula:primulifolia

primulaefolia

Also: primulifolia

Campanula primulaefolia

Broter. Phyt. Lusit.fasc.I.n.9.

Twitter

For regular additions, follow via Twitter @Klokjesbloem {https://twitter.com}

Infrageneric Taxa

Fam. des Campanulacées. Section 1: Calice accompagné d'appendices foliacés. Groupe 2: - 3 stigmates, capsule á 3 loges1)

Nomenclatuur

Campanula primulifolia - Photo and drawing: Herman Berteler.

Campanula caule angulato, strigoso, simplicissimo, simplicive; foliis radicalibus et caulinis sublanceolatis, duplicato-crenatis, utrinque venis hispidis, caeterum glabris; floribus omnibus pedunculatis, axillaribus solitariis binis ternisve, terminalibus laxe glomeratis. Brot.Flor.Lusit.

Trachelium maius Hispanicum, flore purpureo? Grisl.Virid.Lusit.n.1412.2)

Synonym:
* Campanula peregrina. Linn. Mant.II.p.204Sp.pl.Ed. Willd.I.p.906.
* Campanula primulaefolia. Brot. lusit.I.p.288. ….Phytogr. lusit. Fasc.I.n.9. Tab.1. et 2.
* Campanula Trachelium. Brot. lusit.I.p.287.3)

Chromosomes

The peculiar, often cultivated, Campanula primulifolia Brot. from S Portugal seems to be related to Campanula peregrina (both species have the same chromosome number of 2n = 26) and should therefore be placed in the same section.4)

Segundo os dados de Tischler (1950), Darlington & Wylie (1955), Love & Love (1948; 1961), Alava & al. (1958, 1959, 1960) e Bocher (1960), os numeros basicos no genero Campanula sao 8, 10, 12, 13, 14 e 17. Em face das observacoes de Larsen (1954) e das nossas em Campanula lusitanica, fica estabelicida, fora de duvida, a existencia de mais outro numero basico, que e 9. Atendendo a que Campanula colorata possui n = 12 e Campanula erinus n = 14, consideramos provavel que 6 e 7 sejam, respectivamente, os numeros basicos dessas especies(A existencia de n = 6 nos generos Fasione, Asyneuma e Phyteuma, bem como de n = 7 em Specularia, esta de acordo com este ponte de viasta.), e que elas correspondam a tetraploides. O numero 13, encontrado em Campanula cervicaria e Campanula peregrina (primulaefolia), teria sido derivado de 12 ou de 14, mais provavelmente de 12. Sendo assim, a serie de numeros basicos em Campanula sera 6, 7, 8, 9, 10 e 17.

A explicacao do aparecimento das series aditivas de numeros basicos deste tipo e um problema complexo, porqunto e muito dificil estabelecer se a evolucao se deu no sentido do aumento ou da diminuicao do numero de cromosomas ou simultaneamente nas duas direccoes. Em Campanula persicifolia, Darlington & La Cour (1950) mostraram que ambos os processos podem ter lugar.5)

Habitus

Plante vivace, mais de courte duree, originaire du Portugal, spéciale par ses feuilles radicales en rosette, fortement crépues, et par sa tige généralement simple, dépassant souvent 1 métre de hauteur et garnie, tout le long, de fleurs sessiles, d'un bleu-violet.6)

Planta de 5-12dm., de ordinario simples, vestida de longos pelos setiformes, hispida. Perenn.7)

Caule anguloso, strigoso. Peren.8)
. Rather coarse, hairy perennial. Flower stems to 3 ft. leafy below the many-flowered, narrow-paniculate infls.
Radix perennis, obliqua, ramulosa, subrepens, ad collum ex eicatricibus foliorum suberosa, incrassataque, ramis brevibus, albis, secundum longitudinem multifibrosis.

Caules solitarii, aut pauci ex eadem radice, annui, pendales, bipedales et ultra, inferne fistulosi, angulosi, strigosi, ut tota planta, strigis hyalinis, virides, foliosi, simplicissimi, ant interdum, praesertim inferne, ramulosi, ramis axillaribus, alternis, brevissimis, simplicissimis, foliosis. Rarissime ad radicem ramosi, ramis semipedalibus.9)

Leaves

Folhas profunda e duplamente crenadas, rugosas, grandes, oblongas ou oblongo-lanceoladas, as basilares atenuadas em peciolo curto, as restantes semi-amplexicaules e brevemente decurrentes.10)

Foliis sublanceolatis, duplicato-crenatis, utrinque venis hispidis, caeterum glabris.11)
. Rosette leaves broadly ovate to obovate, to 6 in. long and erect, doubly serrate, winged-petioled.
Folia radicalia et infima caulis obtusiuscula, lato-lanceolata, seu oblanceolata, lamina extenuata in petiolum marginatum, semiuncialem, uncialem et ultra, marginibus subrevolutis, basi semiamplexicauli, in duas lineas decurrente; inaequaliter crenata, seu duplicato-crenata, denticulis obtusiusculis ciliato-hispidis, ad costam et venas utrinque hispida, caeterum utrinque glabra; costa obtusa, decurrente; quatuor ad octo uncias longa, unam ad tres fere uncias lata; rugosa, pallide viridia, ut illa Primulae veris, quibus etiam forma aliquantum similia. Superiora minora, ad apicem caulis proportionaliter decrescentia, ovato-oblonga, s. interdum sublanceolata, acutiuscula, subduplicato-crenata, dentibus acutis, alterna, sessilia, basi fere semiamplexicauli, in lineas duas, angulos caulis efficientes, decurrente.

Folia floralia (unum alterumve) inaequalia, ovato-lanceolata, acuta, serrulata, hispidula, calyce, interdumque pedunculo, breviora.12)

Campanula primulifolia - Photo and drawing: Herman Berteler.
Campanula primulaefolia - Flore Portugaise - Hoffmannsegg and Link, Tomo II 1820 - Tab.19-Fig.1. Photographer: Herman Berteler.

Obs.1. Radix, ut tota planta, subdulcis est: caulium extremitates a pecore avide eduntur, et tunc inferne illi ramosi fiunt.13)

Flowers

Corola grande (1,5-3cm), campanulada ou afunilado-campanulada. Segmentos do calice ovado-lanceolados ou largamente lanceolados. Flores pediceladas, dispostas uma a cinco em cimeiras reunidas em cacho. Jun.-Agosto.14)

Floribus omnibus pedunculatis, axillaribus solitariis binisque, terminalibus laxe glomeratis. Flor. Jun. et Jul.15)
. Flower measuring,between 15 - 25mm (5/8 to 1 inch.)16)
Many-flowered, narrow-paniculate infls., calyx without appendages, lobes ciliate, corolla blue, whitish toward the center, to 2 in. across, broadly campanulate.
Flores terminales et axillares, pedunculati, pedunculis duas ad tres lineas longis, erecto-patulis; ad extremitatem caulis racemosi, racemo brevi, paucifloro, floribus quatuor quinqueve laxe glomeratis terminato; axillares, alii ex brevissimis pedunculis, alii ex brevissimis ramulis, nune solitarii, nunc bini, interdum terni, uno aliove saepe abortiente, exoriuntur.

Perianthium quinquepartitum, corolla fere dimidio brevius, nullis sinubus reflexis; laciniis ovatis, acutis, inordinate denticulatis, supra glabris apice excepto, subtus costa et margine hispidis, patulis incurvato-marcescentibus.

Corolla campanulato-patens, diametro unciali ad biuncialem, fere glabra, caerulea (rarius subpurpurea) fundo albido subpubescenti, ad medium usque quinquefida, laciniis ovatis, acutis, piloso-ciliatis, quinquecarinata, carinis ad apicem hispidis, marcescens.

Nectarii squmae albidae, piloso-ciliatae.

Stam: filamenta albida, subulata, antheris breviora. Antherae albidae, oblongae, lineares, compressiusculae, apice acutiusculae, quadrisulcae, clausa adhuc corolla pollen jaculantes.

Pist. Germen inferum, obovatum, pentagonum, profunde quinquesulcatum, hispidum, viride.

Stylus filiformis, glaber, albidus, vix caerulescens, post pollinis ejaculationem, antherarum longitudine, antea ipsis valde brevior.

Stigmata tria, albida, crassiuscula, oblonga, linearia, supra glabra, subtus polline albo onusta, hispida; in anthesi vera erecta, postea patula, demum reflexa, in statu styli vegetiori paulo ultra sinus corollae elevata, ejusque laciniis valde breviora.

Floret Junio, Julio.17)

Campanula primulaefolia - Flore Portugaise - Hoffmannsegg and Link, Tomo II 1820 - Tab.20-Fig.2. Photographer: Herman Berteler.

Obs.2. In solo non umbroso culta, valde breviori caule, foliis, et floribus minoribus, istisque ad apicem caulis arcte glomeratis, provenit.18)
Obs.3. Nimis affinis Campanula peregrine Lin. (Mant.p.20 4.) et Campanula lanuginosae La Marck (Dic.Encycl.Tom. I.p.584.) Sed ultra alias notas in descriptione datas, ab illis differt radice perenni, nec bienni; caule asperius hispido, anguloso, nec tereti; foliis oblanciolatis inaequaliter crenatis, seu duplicato-crenatis, subtus inter venas hispidas glabris; petioli marginibus non serratis seu dentatis; floribus lateralibus saepius non solitariis; corolla valde maiori, fundo albido, nec atrocaeruleo.19)
(Not available yet!)

Fruit

Seed available, in small quantity. Species actually grown or used for breeding 20)
Kapsel nahe der Spitze, seltener etwas oberhalb der Mitte sich offnend, 3facherig. Kelchbuchten ohne Anhangen. Sect. II Rapunculus Boiss.21)
Capsula erectiuscula, pentagona, hispida, desuper glabra, calyce corollaque siccis instructa, trilocularis, foraminibus lateralibus semina emittens.

Semina plurima, minima, subrotunda, compressa, submarginata, rufula, glabra.22)

Campanula primulifolia - Foto and drawing Herman Berteler
Campanula primulifolia - Foto and drawing Herman Berteler
Campanula primulifolia - Foto and drawing Herman Berteler

Origin

Spain, Portugal.

Habitat in Algarbiis et Beira ad montium rupes umbrosas et udas: occurrit etiam prope Conimbricam ad fontem vulgo do Gato, et in via meridionali ad praedium de Rangel.23)

Living

Cette espéce aime les endroits accidentés et sains; elle se resséme souvent d'elle-méme. 24)

Lugares assombreados e umidos: Minho, Beira lit. e merid., Alent. e Algarve. Pouco frequente.25)

Ha. subalpinis Algarbiorum, et in Beira ad rupes umbrosas et udas: occurit etiam prope Conimbricam ad fontem vulgo do Gato, et in via meridionali ad praedium de Rangel.26)
.

1) , 6) , 24)
:ref:deVilmorin01
2) , 9) , 12) , 13) , 17) , 18) , 19) , 22) , 23)
:ref:choffmannsegghflink01
3)
:ref:debrotero02
4)
:ref:JDamboldt01
5)
:ref:abiliofernandes01
7) , 10) , 14) , 25)
:ref:P.Coutinho01
8) , 11) , 15) , 26)
:ref:debrotero01
16)
:ref:alpinaresearch02
20)
:ref:alpinaresearch03
21)
:ref:aengler01
campanula/primulifolia.txt · Laatst gewijzigd: 2018/04/30 18:28 door 127.0.0.1