Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


campanula:kewensis

kewensis

Campanula x Kewensis

Nomenclatuur

C. x kewensis = C. excis x C. arvatica.1)

Fruit

Seed available, in small quantity. Information needed.- Species actually grown or used for breeding 2)

Varieties

Campanula kewensis var. alba

Campanula kewensis var. alba - Foto and drawing Herman Berteler

Use

Velkou vyhodou zvonkú je, ze se nesnadno krizí a nemusíme mít ani u velkych sbírek obavy ze samovolné nezádoucí hybridisace, jako je tomu u mnoha junych rodú. Múzeme proto bez obav sbírat semena ze zahradních rostlin pro vlastní potrebu i pro vymény semen. Je vsak nutno dbát na správnou determinaci, protoze se prílis casto ve sbírkách vyskytují rostliny spatné urcené. Neznamená to, ze by byla hybridisace vyloucena. Velmi vzácné k ní dochází v prírodé, rovnéz umélym sprasováním vzniklo nékolik krízencú, které nasly své místo na skalkách a ve sbírkách péstitelú, které nasly své místo na skalkách a ve sbírkách péstitelú. Jsou t napr. C. x pseudoraineri = C. carpatica x C. raineri, C. x pulloides = C. carpatica var. turbinata x C. pulla habituelné pripomínající C. pulla, kdezto C. x wilsonii syn. 'G.F. Wilson' je hybrid stejnych rodicú, ale habituelné pripomíná více C. carpatica var. turbinata, C. x warleyensis = C. carpatica x C. cochlearifoli a casto se péstuje v plnokvété form. C. x kewensis = C. excis x C. arvatica, C. x wockei = C. waldsteiniana x C. tommasiniana. Starsí literatura uvádí jesté celou radu krízencú, my jsme je vsak nikdy nepéstovali, ani jsme se s nimi nikde ve sbírkách nesetkali.3)

1) , 3)
:ref:HolzbecherKoblizek01
2)
:ref:alpinaresearch03
campanula/kewensis.txt · Laatst gewijzigd: 2023/04/26 23:00 door Herman H. Berteler