Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


campanula:hederaefolia

hederaefolia

Campanula hederaefolia

Nomenclatuur

Ovu su vrstu opisali pod imenom Campanula Portenschlagiana 1819 Roemer i Schultes u djelu: Systema veg. V:93, i to na temelju materijala koji je saobrao Portenschlag te im ga poslao bez oznake imena. Medutim, istu biljku nalazimo u Portenslagovu herbaru (koji je kasnije najvecim dijelom ulozen u herbarske zbirke W) oznacenu ponekad imenom Campanula muralis, a ponekad Campanula hederaefolia: prvo je ime preuzeo i kasnije objavio i Reichenbach (1832).

Visiani (1847, II.: 133) navodi pod imenom Campanula Portenschlagiana R. et S. i oba navedena imena iz Portenslagova herbara, medutim stavlja sinonim Campanula muralis Rchb. pogresno uz vrstu Campanula garganica Ten. Visiani-jevi navodi za vrstu Campanula garganica (kao i ono sto pod tim imenom objavljuju Schlosser i Vukotinovic 1869:951) ne odnose se, dakle, na vrstu Campanula portenschlagiana, ali ni na tip vrste Campanula garganica, koji je endemican u podrucju M. Gargano (Italija), vec dijelom na svojtu Campanula istriaca Feer, a dijelom na Campanula fenestrellata Feer (odnosno njen verijetet lepida). Osim toga pod vrstu Campanula portenschlagiana treba staviti i Visiani-jevu Campanula Morettiana (non Rchb.!), koju je on uvrstio na temelju nedovoljnog herbarskog materijala, sto ga je sabrao Portenschlag na Biokovu (usporedi i Hayek 1931:534). Napokon je nejasno, zbog cega su Schlosser i Vukotinovic (1869:951) objavili Visiani-jeve podatke o Campanula portenschlagiana pod imenom Campanula hederaefolia Portenschl., koje ni tada nije bilo valjano.1)

Portenschl.

Campanula hederaefolia Portenschl. in Schloss. et Vuk. Fl. Croat. 1869 synonym Campanula Morettiana Vis, non Rchb. 1847, synonym Campanula portenschlagiana R. S. 1819; synonym Campanula muralis Portenschl. in Rchb. Fl. Germ. 1832; )2)

1) , 2)
:ref:radovandomac01
campanula/hederaefolia.txt · Laatst gewijzigd: 2012/12/24 11:04 door 127.0.0.1