Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


campanula:arvatica

arvatica

Campanula arvatica

Lag.

Material offered under this name may be Campanula Aucheri 1).

Nomenclatuur

C. x kewensis = C. excis x C. arvatica.2)

Twitter

For regular additions, follow via Twitter @Klokjesbloem {https://twitter.com/@Klokjesbloem}

Habitus

Tufted perennial, stems glabrous, to 8 in. long, spreading and only reaching 2-3 in. high.

Campanula arvatica 015880-0246-78 geo: 46500 dis: N. Spain rec: plnt, ayr: 78 Locn 1A Eu lab: 13)

Campanula arvatica Lag. 017753-0117-79 geo: 46500 dis: N. Spain rec: plnt, ayr: 79 Locn 1A Eu lab: 14)

Leaves

Leaves ovate to rhomboidal, to 3/16 in. long, upper leaves deeply dentate.

Flowers

Flowers few on a stem, calyx lobes about ¼ in. long, each usually with 1-2 teeth near the middle, corolla blue or white, to 1 in. across, rotate-campanulate.

Fruit

Need seed. Information needed.5)

Varieties

Campanula arvatica var. alba

Campanula arvatica var. arvatica

Campanula arvatica var. bevan's

Origin

Mediterrian sea, North Spain. Not always hardy north.

Use

Velkou vyhodou zvonkú je, ze se nesnadno krizí a nemusíme mít ani u velkych sbírek obavy ze samovolné nezádoucí hybridisace, jako je tomu u mnoha junych rodú. Múzeme proto bez obav sbírat semena ze zahradních rostlin pro vlastní potrebu i pro vymény semen. Je vsak nutno dbát na správnou determinaci, protoze se prílis casto ve sbírkách vyskytují rostliny spatné urcené. Neznamená to, ze by byla hybridisace vyloucena. Velmi vzácné k ní dochází v prírodé, rovnéz umélym sprasováním vzniklo nékolik krízencú, které nasly své místo na skalkách a ve sbírkách péstitelú, které nasly své místo na skalkách a ve sbírkách péstitelú. Jsou t napr. C. x pseudoraineri = C. carpatica x C. raineri, C. x pulloides = C. carpatica var. turbinata x C. pulla habituelné pripomínající C. pulla, kdezto C. x wilsonii syn. 'G.F. Wilson' je hybrid stejnych rodicú, ale habituelné pripomíná více C. carpatica var. turbinata, C. x warleyensis = C. carpatica x C. cochlearifoli a casto se péstuje v plnokvété form. C. x kewensis = C. excis x C. arvatica, C. x wockei = C. waldsteiniana x C. tommasiniana. Starsí literatura uvádí jesté celou radu krízencú, my jsme je vsak nikdy nepéstovali, ani jsme se s nimi nikde ve sbírkách nesetkali.6)

1)
:ref:LHBailey01
2) , 6)
:ref:HolzbecherKoblizek01
3) , 4)
:ref:UBCBotanicalGarden01
5)
:ref:alpinaresearch03
campanula/arvatica.txt · Laatst gewijzigd: 2023/04/26 23:03 door Herman H. Berteler