Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


literatuur:josef_holzbecher_jaroslav_koblizek

Josef Holzbecher, Jaroslav Koblizek

Note name :ref:HolzbecherKoblizek01
Author Josef Holzbecher and Jaroslav Koblizek
Title CAMPANULA výbér druhú pestovanie na skalkách
Journal vydává ZO klub skalničkárov CZS v Brné. Zpravodaj ZO CZS klub skalnickaru Brno
Volume Náklad 1000 vytisku
Published Brno 1985 - en pro cleny CZS
Publisher Vydává ZO klub skalnickárú na skalkách
Pages 3 - 119
ISBN Vydává ZO klub skalnickárú na skalkách - Provoleno OV CZS pod cj 2885-Nej/VK/85
URL

vydává ZO klub skalničkárov CZS v Brné. Zpravodaj ZO CZS klub skalnickaru Brno.Vydává ZO klub skalnickárú na skalkách Campanula -Zvonek Autori: Josef Holzbecher, Jaroslav Koblizek ilustrace: Eva Limberska, Brno 1985. Photographer: Herman Berteler.

</code>

literatuur/josef_holzbecher_jaroslav_koblizek.txt · Laatst gewijzigd: 2023/04/01 16:41 door Herman H. Berteler