Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


campanula:loeflingii

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

campanula:loeflingii [2013/09/19 22:09] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===== Loeflingii =====
  
 +===== Campanula Loeflingii =====
 + ​Brot. ​
 +{clear}
 +===== Nomenclatuur =====
 +Classe II. Espanthees. 21. Campanulaceae. II. Campanula. //​Campanula//​ Loeflingii. Brot. //​lusit.I.p.287//​.....Phytogr. //lusit. Fasc.I.n.10.//​(( :​ref:​debrotero02 ))
 +{clear}
 +Broter. Phyt. Lusit.fasc.I.n.Io.(( :​ref:​debrotero01 ))
 +{clear}
 +Synonym //Campanula lusitanica//​ L. ex Loeft, synonym //Campanula Broussonetiana//​ Roem. & Schult.
 +{clear}
 +Redondo, V-1892, Pitta Simoes (Fl. Lusit. Exs. 910b, sub //Campanula Loeflingii//​ Brot) s.n. (COI); Redondo, VI-1893, Pitta Simoes (sub //Campanula lusitanica//​ L. var. **occidentalis** Lge.) s.n. (COI)((:​ref:​rosettefernandes01 )).
 +{clear}
 +//​Campanula//​ caule angulato, ramosissimo,​ panicula erectiuscula;​ foliis radicalibus cordato-subrotundis,​ reniformibusve;​ intermediis ovato-oblongis,​ subintegerrimis,​ patentibus, sessilibus; corollis nutantibus. //Brot. Flor. Lusit.//
 +//​Campanula//​ caule angulato, paniculato; foliis ovatis, subsessilibus,​ serratis. //Loefl. It. absque nom. triviali, et foliis radicalibus non descriptis.//​(( :​ref:​choffmannsegghflink01 ))
 +{clear}
 +===== Names =====
 +P.: //Campanula de Loefling.//
 +{clear}
 +
 +===== Chromosomes =====
 +**Larsen** (1954), estudando, sob o nome de //Campanula Loeflingii//​ Brot., plantas provenientes de sementes colhidas nos arredores de Coimbra, contou 9 cromosomas na metafase II. Sendo //Campanula Loeflingii//​ Brot. sinonimo de //Campanula lusistanica//​ L. ex Loefl., ha concordancia entre os nossos resultados e os de **Larsen**.(( :​ref:​abiliofernandes01 ))
 +{clear}
 +
 +===== Habitus =====
 +Tabula 82. Character. Caule multifloro, foliis radicalibus cordatis subrotundis petiolatis, caulinis ovalibus oblongisve sessilibus subcrenatis,​ summis linearibus, panicula diffusa.
 +
 +Diagnosis. Radix subsimplex, tenuis, flexa. Caulis a basi ramosissimus,​ ob pilos parvos rigidos scaber.(( :​ref:​debrotero02 ))
 +{clear}
 +
 +Caule angulato, ramosissimo:​ panicula erectiuscula. Affinis //Campanula patulae//, atque ut ipsius varietas saepius babetur, sed differt caule inferne non simplici, sed e basi ad apicem ramoso; foliis radicalibus cordato-subrotundis,​ aut reniformibus,​ nec calycis laciniis lanceolato-linearibus. Annua.(( :​ref:​debrotero01 ))
 +{clear}
 +Annual
 +{clear}
 +Radix annua, brevis, biuncialis, alba, tenuis, fibroso-ramulosa,​ seu parum ramosa. Caulis solitarius ex eadem radice, erectus, saepe ex ima basi ad apicem ramosus, semipedalis,​ pedalis, sesquipedalisve,​ sesquilineam ad basin crassus, hirsutulus, 5 angulatus, angulis inaequalibus,​ brevissimis pilis ad angulos, inferne foliosus, superne subnudus, uti et rami; qui alterni, tenues, inferi longi, erectiusculi,​ subdivisi, superi breves, omnes angulosi, pubescentes,​ patuli.
 +
 +Species media inter //Campanula rotundifoliam//​ et //Campanula patulum//, cum qua communiter confunditur. Obs. differt a //Campanula patula// ultra alias notas in descriptione datas, caule inferne non simplici, sed ex basi ad apicem ramoso; foliis radicalibus cordato-subrotundis,​ aut reniformibus,​ caulinis non lanceolato-linearibus.(( :​ref:​choffmannsegghflink01 ))
 +{clear}
 +[{{:​literatuur:​portugal:​tn_portugal_c.loeflingii.jpg?​200|Campanula Loeflingii - Flore Portugaise Hoffmannsegg and Link, 1820 - Tomo II - Tab.18. Photographer:​ Herman Berteler.}}]
 +{clear}
 +
 +===== Leaves =====
 +Folia radicalia cito pereuntia; caulina e basi lata magis minusve angustata, acuta, undulata, crenis paucis, saepe glabra.(( :​ref:​debrotero02 ))
 +{clear}
 +Foliis radicalibus cordato-subrotundis,​ reniformibusve;​ intermediis ovato-oblongis,​ subintegerrimis,​ patentibus, sessilibus.(( :​ref:​debrotero01 ))
 +{clear}
 +Folia radicalia parva, (cito pereuntia) petiolata, reniformia, s. cordato-subrotunda,​ obsolete crenata, pubescentia,​ quinque lineas plus minusve lata; caulina alterna, patentia, s. reflexa, subpubescentia;​ infima petiolata, ovalia, seu obovato-cuneata,​ crenata; intermedia sublingulata,​ aut ovato-oblonga,​ sessilia, vage et obtuse serrulata, seu subintegerrima,​ unciam et ultra longa, 4,5,6 lineas lata; superiora ovato-oblonga,​ s. subcordato-oblonga,​ aliqua obtusiuscula,​ suprema ovato-lanceolata,​ e medio ad apicem integerrima,​ sensim decrescentia in bracteas acutas, sessiles, sublineares,​ ad basin pedunculorum insertas; ramea consimilia, sed paulo minora.(( :​ref:​choffmannsegghflink01 ))
 +{clear}
 +===== Flowers =====
 +Panicula ramis paucis, patentibus; pedicellis elongatis. Calyx laevis, laciniis linearibus, corolla brevioribus. Corolla coerulea. Avril - Juin.(( :​ref:​debrotero02 ))
 +{clear}
 +Corollis nutantibus. Flor. Jun. Julio.(( :​ref:​debrotero01 ))
 +{clear}
 +Pentantheria monostylia. Flores plurimi, subpaniculati,​ terminales, aut axillares ad superiora ramorum, solitarii ad singulae bractae axillam, nutantes: pedunculi setiformes, striati, pubescentes,​ longi. Calycis laciniae 5, setaceo-subulatae,​ supra planae, subtus subcarinatae,​ nunc subpubescentes,​ nunc glabrae, dimidio plus minusve corolla breviores, patentes, aut reflexae, ad basin uno alterove denticulo obsoleto instructae (interdum nullo.). Corolla novem ad undecim lineas longa, inaperta ovali-pentagona,​ aperta campanulata tubo minimo, s. vix ullo, paulo ad usque infra medium quinquepartita,​ laciniis acatis, ovato-lanceolatis,​ aequalibus, patulis, externe trinerviis; nunc violacea, nunc caerulea, interne infra medium zona cincta saturaius colorata, basi intus et extus alba. Staminum filamenta 5, vix semilineam longa, subulata, alba, glabra, squamis glabris, albidis, margine subvillosis,​ inserta. Antherae lineares, albae, uti pollen, s. albido-purpureae,​ biloculares,​ clausa adhuc corolla introrsum dehiscentes,​ duas lineas longae. Pistilli Germen inferum, turbinatum, decemstriatum,​ subpubescens aut interdum glabrum. Stylus filiformis, corolla 1/3 brevior, primum pubescens, demum glaber. Stigma tripartitum,​ album, laciniis revolutis, pubescentibus. Floret Junio, Julio.(( :​ref:​choffmannsegghflink01 ))
 +{clear}
 +===== Fruit =====
 +Kapsel nahe der Spitze, seltener etwas oberhalb der Mitte sich offnend, 3facherig. Kelchbuchten ohne Anhangen. Sect. II //​Rapunculus//​ Boiss.(( :​ref:​aengler01 )) 
 +{clear}
 +Capsula obconica, duas lineas longa, sulcato-angulosa,​ trilocularis,​ tribusque poris dehiscens.(( :​ref:​choffmannsegghflink01 ))
 +{clear}
 +[{{:​campanula:​tn_c.laeflingii_2.jpg?​300|Probably Campanula Loeflingii - Foto and drawing Herman Berteler}}]
 +{clear}
 +===== Varieties =====
 +  * //Campanula loefflingii//​ var. **occidentalis**
 +{clear}
 +===== Origin =====
 +Specimina alia: Redondo, V-1892, Pitta Simoes (Fl.Lusit. Exs. 910 b, sub //Campanula Loeflingii//​ Brot.)s.n.(COI);​ Redondo, VI-1893, Pitta Simoes (sub //Campanula lusitanica//​ L. var. **occidentalis** Lge.)s.n.(COI);​ Rivulus dictus "​Sapatoa",​ inter Redondo et Montoito, 10-VI-1962, A.Fernandes,​ R.Fernandes & J.Matos 8674(COI); ad margines fluminis "​Chanca",​ VI-1913, R.Palhinha & F.Mendes s.n.(LISU); ad margines fluminis "​Chanca",​ pr. Vila Verde de Ficalho, 11-VI-1962, A.Fernandes,​ R.Fernandes & J.Matos 8716(COI).((:​ref:​rosettefernandes01 )).
 +===== Living =====
 +Lieu natal. Dans les lieux sablonneux aux haies par tout le pays; frequente aux environs de Lisbonne.(( :​ref:​debrotero02 ))
 +{clear}
 +Hab. in sabulosis umbrosis, sylvaticis, pascuis, ad sepes et margines Mundae prope Conimbricam,​ etiam in Beira boreali, Duriminia et Transmontana;​ rarior in Transtagana et Extremadura.(( :​ref:​debrotero01 ))
 +{clear}
 +Habitat in sabalosis umbrosis, sylvaticis, pascuit atque ad sepes et margines rivorum circa Conimbricam,​ et Olisiponem, in Beira altiori, Interamuia, Transmontana et Extremadura;​ rarior in Transtagana.(( :​ref:​choffmannsegghflink01 ))
 +{clear}
campanula/loeflingii.txt · Laatst gewijzigd: 2013/09/19 22:09 (Externe bewerking)